Proclaimer

Deze website is eigendom van Restaurant 't Spoor. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website liggen bij Restaurant 't Spoor. U mag het materiaal op deze site alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Overname van (delen van) de site is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Restaurant 't Spoor en vermelding van de bron (www.spoor-t.nl).

Restaurant 't Spoor kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site.